PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND
THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

Pobierz

14.03.2017r. Informacja o wyniku postępowania System zarządzania magazynem WMS

Pobierz

06.03.2017r.  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania: System zarządzania magazynem WMS

Pobierz

 

27-01-2017r Informacja o wyniku postępowania na wykonanie zadań:

Zadanie nr 1 Linia do pakowania wyrobów,

Zadanie nr 2 Oprogramowanie do etykietowania wyrobów,

Zadanie nr 3 Zestaw etykietujący

Pobierz

 

16.01.2017r.  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadań:

1. Linia do pakowania wyrobów

2. Oprogramowanie do etykietowania wyrobów

3. Zestaw etykietujący

Zapytanie ofertowe do pobrania

 

05.12.2016r. Informacja o wyniku postępowania Maszyna Banderolująca

Pobierz

 

24.11.2016r.  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania: Maszyna banderolująca

Zapytanie ofertowe do pobrania

 

01.12.2015r. Inormacja o wyniku postępowania Biznesplan

Pobierz

 

16.11.2015r.  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania: Biznesplan

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

 

 

Od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. w Zakładzie Mięsnym SMAK-GÓRNO,  realizowany jest  projekt  pt: ”Rozwój działalności eksportowej Zakładu Mięsnego Smak-Górno na rynku słowackim” współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

 

Zakres i cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej Zakładu Mięsnego SMAK-Górno Sp. z o.o. na rynku słowackim. Cel będzie realizowany poprzez działania takie jak: stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego, doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, opracowanie, rozbudowę i utrzymanie strony internetowej oraz zakup inwestycyjny: samochodu dostawczego z chłodnią. Cele szczegółowe, które wpłyną na realizację celu podstawowego, to: wzrost wartości przychodów pochodzących z międzynarodowej wymiany gospodarczej  (eksportu), zwiększenie się udziału międzynarodowej wymiany gospodarczej (eksportu) w sprzedaży ogółem zakładu, pozyskanie nowych rynków zagranicznych - rynek słowacki, nawiązanie kontaktów gospodarczych z nowymi partnerami słowackimi.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Projekt przewiduje realizację w okresie 6 miesięcy dokładnie zaplanowanych działań, które umożliwią osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Zakres działań został podzielony na II etapy trwające po 3 miesiące każdy.

I etap  będzie trwał od 01.07.2013r do 31.09.2013r.

II Etap będzie trwał  od 01.10.2013r do 31.12.2013r.

Wartość współfinansowania :   29 381,99 CHF

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

1) Pozyskanie nowego rynku zagranicznego (rynek słowacki)

2)  Zwiększenie przychodów pochodzących z eksportu na rynek słowacki

 

Więcej informacji o SPPW można uzyskać na stronach :

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com


Ogłoszenie o realizacji projektu

Górno, 10-06-2014

 

Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO sp. z o.o.  rozpoczął realizację projektu „Unowocześnienie produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych z Górna” nr III/FPPRTEP/7  w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi rajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest wzrost produkcji i sprzedaży produktów tradycyjnych zarejestrowanych  na Liście Produktów Tradycyjnych oraz zwiększenie wydajności produkcji wyrobów tradycyjnych w słojach, poprzez zakup nowoczesnej linii do etykietowania słoików i konfekcjonowania.

 

Dotacja z funduszu Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego / Ekologicznego – Przedsiębiorcy – 79 500,00 zł

 

Termin realizacji projektu: 01 czerwiec 2014 do 30 sierpień 2014

 Więcej informacji o SPPW można uzyskać na stronach :

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

Unowocześnienie produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych z Górna

 

ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO Sp. z o.o.  informuje że zakończył realizację projektu w ramach projektu pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, polegającego na zakupie nowoczesnych i wydajnych maszyn służących do produkcji wyrobów tradycyjnych w słoikach.

Źródła finansowania projektu: wsparcie szwajcarskie 79 500,00zł (60%), środki własne 53 000,00zł (40%)

Realizacja projektu będzie skutkować  zwiększeniem wydajności produkcji wyrobów tradycyjnych w słojach takich jak: Golonka z Górna, Pasztet z Górna czy Kiełbasianka w słojach z Górna.

ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO SP. Z O.O.

36-051 Górno ul. Centralna 4 tel. 17 7728 715