PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND
THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

 
 

Dział Handlowy

tel: (17) 772-88-10 wew. 28

e-mail:tomasz.lis@smakgorno.pl

e-mail:mpirog@smakgorno.pl

 

Eksport

tel. 17 7728 715 wew.28

e-mail:export@smakgorno.pl

 

Dział Jakości

tel: (17) 772-88-10 wew. 55

e-mail:j.lis@smakgorno.pl

e-mail:zsiuzdak@smakgorno.pl

  

Prezes Zarządu

tel: (17) 772-88-10 wew. 21

e-mail: gorno@smakgorno.pl

 

Główny Księgowy - Prokurent

tel: (17) 772-88-10 wew. 14

e-mail: ksiegowosc@smakgorno.pl

 

Dział Zaopatrzenia

tel:(17) 7728-88-10 wew.54

e-mail:z.miazga@smakgorno.pl

Centrala

tel: (17) 772-88-10, (17) 772-87-15

tel. kom: 723-979-409

fax: (17) 772-87-15 wew. 13

e-mail: gorno@smakgorno.pl

 

Sekretariat

tel: (17) 772-88-10 wew. 21

e-mail:sekretariat@smakgorno.pl

 

Biuro Obsługi Klienta

tel: (17) 772-88-10 wew. 22

tel. kom: 723-979-411

fax: (17) 772-87-15 wew. 13

e-mail: bok@smakgorno.pl