PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND
THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wyroby bez konserwantów

To grupa produktów bez chemicznych dodatków i środków konserwujących.


Wyroby tradycyjne

Wyroby tradycyjne to wędliny wytwarzane metodami tradycyjnymi. więcej


Podkarpackie Skarby


Konserwy w słojach


Szynki wędzone


Szynki konserwowe


Wędzonki


Inne pieczone


Kiełbasy cienkie


Kiełbasy grube


Kiełbasy suche i półsuche


Kiełbasy homogenizowane


Pieczenie


Mielonki (blokowe)


Pasztety


Salcesony


Wyroby garmażeryjne


Spiżarnia Myśliwego