PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND
THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

2014-07-11 09:39:10

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym. 11.07.2014 r.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym. 11.07.2014 r.

 
W związku z realizacją projektu: „Unowocześnienie produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych z Górna” nr III/FPPRTEP/7, w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

zapraszamy do składania ofert na dostawę Linii do etykietowania i konfekcjonowania wyrobów w słojach

Załącznik- zapytanie 1

 

 ostatnia modyfikacja:

2015-05-19 09:55:56

<< wstecz